Aktuális DDOP információk

Aktuális pályázati kiírások

Pályázati információk


Információk Kedvezményezetteknek

Tájékoztatás biztosítékmentesség esetéről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Kedvezményezetteket, hogy a 358/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján, a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. § (8) bekezdés l) pontja és a 2014–2020 programozási időszakban egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) m) pontja értelmében 2015. január 1-jétől nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel az Art. 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A biztosítéknyújtási kötelezettség alól a Kedvezményezett a feltételeknek való megfelelés esetén kérelem benyújtásával mentesülhet.

További információk, sablondokumentum a következő link alatt érhető el:
http://palyazat.gov.hu/tajekoztatas_biztositekmentesseg_eseterol

Közbeszerzési információk a Dél-Dunántúli Operatív Programban támogatott projektek kedvezményezettjei számára

Tisztelt Kedvezményezett, amennyiben a DDOP-ban támogatott projektjéhez kapcsolódóan a hatályos Közbeszerzési törvény alapján közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia, úgy a vonatkozó jogszabályokon túl (pl. 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.), 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról, 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól, 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, stb.) az eljárás lebonyolítására és ellenőrzésére vonatkozó előírásokat „A támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások ellenőrzésére vonatkozó” útmutatóban ismerheti meg. Az útmutató a honlapon a DDOP dokumentumtárban található

Kérjük a projekt finanszírozhatósága érdekében a jogszabályi kötelezettségeken túl az útmutatóban szereplő előírások figyelembevételét, betartását.

Segédtábla a Dél-Dunántúli Operatív Programban támogatott projektek egyes indikátorainak meghatározásához (Megtartott munkahelyek száma, Teremtett új munkahelyek száma)

A Dél-Dunántúli Operatív Programból (DDOP) támogatott projektek egyes indikátorainak számítására vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatjuk:

amennyiben projektjénél releváns (Támogatási szerződés 4. sz. melléklete alapján), úgy a jelentéstételi kötelezettsége, mind a megvalósítás (időközi beszámoló), mind a fenntartási időszakra (fenntartási jelentés) vonatkozóan kiterjed a „Megtartott munkahelyek száma” és/vagy "Teremtett új munkahelyek száma" indikátorral kapcsolatos adatszolgáltatásra is.

A hatályos indikátormérési adatlapokban feltüntetetteknek megfelelően a munkahelyek számát FTE-ben (Full Time Equivalent, Teljes munkaidő egyenértékes) kell megadni. Azon foglalkoztatottak számát, akik nem egy teljes éven át, teljes munkaidőben kerülnek foglalkoztatásra, teljes munkaidő egyenértékesre kell átszámítani, a teljes munkaidőben a foglalkoztatott éves munkaóráinak számát alapul véve.

A Közreműködő Szervezet készített egy segédtáblázatot, mely a munkahelyek számának meghatározásához nyújt segítséget. A táblázat első fülén található a kitöltési útmutató, kérjük annak átolvasása után kezdje meg a táblázat kitöltését.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen dokumentumot a KSZ részére nem szükséges megküldeni, azt, valamint a NAV adatlapokat kollégáink a helyszíni szemle során fogják Önöktől elkérni, az abban rögzített adatok valóságtartalmát ellenőrizni. Amennyiben már rendelkeznek hasonló nyilvántartással úgy ezen táblázat kitöltése nem szükséges.

Kérjük, hogy az adatszolgáltatások során (IB, ZB, PFJ, ZPFJ, egyéb megkeresés, stb.) a tábla alapján számított értéket rögzítsék a megfelelő kimutatásba, adatszolgáltatásba.

A táblázat itt érhető el (belinkelve a dokumentumtáras elérhetőségét)


DDOP dokumentumtár

Közbeszerzési információk a Dél-Dunántúli Operatív Programban támogatott projektek kedvezményezettjei számára - Útmutató a támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások ellenőrzésére vonatkozóan 
kozbeszerzesi_eljaras.PDF

Segédtábla a Dél-Dunántúli Operatív Programban támogatott projektek egyes indikátorainak meghatározásához (Megtartott munkahelyek száma, Teremtett új munkahelyek száma)
segedtabla_DDOP_indikatorokhoz.xlsx

A DDOP keretében megvalósuló projektekre vonatkozó pályázati közlemények, általános pályázati útmutatók, iratminták az alábbi linken érhetőek el:
http://palyazat.gov.hu/doc/6

Építési beruházások megvalósítása esetén a KSZ által javasolt teljesítésigazolás dokumentumminta és melléklet (a minta használata nem kötelező, azonos adattartalommal bíró egyenértékű dokumentáció is elfogadható):
teljesites _igazolas_minta.docx
teljesites_igazolas_1.sz.melleklet.xls

Építési beruházásokhoz kapcsolódó módosítások, változások, eltérések bejelentéséhez szükséges információk:
muszaki_tartalom_valtozas_bejelentes_minta.doc

Összehasonlító Költségvetés mintatáblázat
osszehasonlito_koltsegvetes_mintatablazat.xls